The Walking Dead S02E06 – “Secrets/Tajemnice”

Wątek:

Tajemnice są ujawniane. Herszel odmawia uznania nowej światowej rzeczywistości. Andrea wychodzi ze swojej skorupy. Wszyscy są coraz bardziej świadomi, że „wszystko jest pokarmem dla czegoś ”.

Źródło: http://walkingdead.wikia.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *