The Walking Dead S02E13 – “Beside the Dying Fire/Przy gasnącym ognisku”

Wątek:

Rick i Carl wracają z lasu, aby znaleźć farmę, która jest w niebezpieczeństwie. Grupa zostaje podzielona w chaosie.

Źródło: http://walkingdead.wikia.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *