The Walking Dead S03E08 – “Made to Suffer/Stworzeni by cierpieć”

Wątek:

Andrea przychodzi, gdy ludzie z Woodbury zostają wyrzuceni na nieznane terytorium. W więzieniu powstaje nowe zagrożenie.

Źródło: http://walkingdead.wikia.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *