The Walking Dead S03E13 – “Arrow on the Doorpost/Wypowiedzenie wojny”

Wątek:

Aby zapobiec dalszym zgonom, Rick i Gubernator spotykają się, aby zawrzeć traktat pokojowy.

Źródło: http://walkingdead.wikia.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *